KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2024 r.

Wypełniając obowiązek art. 11a ustawy  o ochronie zwierząt przekazujemy do konsultacji  społecznych projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [...]

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027”.

OGŁOSZENIE   Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027”.   Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. [...]

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Gminie Drzycim

Szanowni Państwo, publikujemy ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju  w Gminie  Drzycim. Prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w [...]

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w Sołectwie Gródek w dniach od 9.06. do 30.06.2014 r.

Wg załączonej listy obecności i listy uwag w konsultacjach udział wzięło 80 osób. W wyniku przeprowadzonych konsultacji podjęta została Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 27.06.2014 w sprawie ustalenia znaku graficznego (logotypu) [...]

Zebranie mieszkańców sołectwa Gródek

W dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Gródek, którego celem będzie konsultacja logotypu sołectwa i zmiana do statutu sołectwa. Projekt logo sołectwa . [...]

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu sołectwa Gródek

W dniach 9.06.2014do 30.06.2014 na podstawie uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Drzycim w Sołectwie Gródek przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutu Sołectwa Gródek. [...]

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 4.11.2013 r. do 30.11.2013 r.

Stosownie do § 7 Uchwały Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim podaje się do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych [...]

Terminy i miejsca konsultacji w formie zebrań dla mieszkańców wsi Dólsk i Gacki.

Podaje się do publicznej wiadomości, że uzgodnione zostały z sołtysami sołectw Dólsk i Gacki terminy i miejsca zebrań z mieszkańcami miejscowości Dólsk i Gacki w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia [...]

Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia nazw urzędowych części miejscowości.

W dniach 4.11.2013 do 30.11.2013 na podstawie uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Drzycim w miejscowościach Dólsk i Gacki przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w kwestii zniesienia nazw urzędowych części miejscowości. [...]

metryczka