dodanie informacji

W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie 2016/679 stało się aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. (...) (1033kB) pdf

Poniżej znajdują się klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji (107kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf (191kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.pdf (191kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych .pdf (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Braszka-Rajnowska (13 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Braszka-Rajnowska (13 czerwca 2018, 13:20:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Braszka-Rajnowska (19 czerwca 2020, 12:12:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4116