Dodatek elektryczny

Dopłata do prądu w formie dodatku elektrycznego przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Na każde gospodarstwo zamieszkujące w jednym domu przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 Dopłata wynosi:
  • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

  • 1500 zł - podwyższony dodatek otrzymają osoby, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh. (należy udokumentować to fakturami).
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r.

Dopłata do prądu nie przysługuje też gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, do drewna, gazu, oleju opałowego czy pelletu.

Wypłata świadczenia nastąpi do 31.03.2023 roku.
 
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu do dnia 1.02.2023 r.

Plik do pobrania:
  1. wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.pdf (490kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (5 stycznia 2023)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 stycznia 2023, 12:42:45)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (9 stycznia 2023, 12:16:52)
Zmieniono: Zmieniono termin do którego można składać wnioski.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1020