Obwieszczenia - cel publiczny

Obwieszczenia - cel publiczny

Decyzja nr 7/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie.

Decyzja nr 7/24 z dnia 09.07.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie.Plik do pobrania: [...]

Decyzja nr 5/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV w msc. Gacki

Decyzja nr 5/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2024 r., znak: RIRG.6733.4.2024 polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn [...]

Decyzja Nr 5/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków w msc. Gródek

Decyzja Nr 5/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.06.2024 r., RIRG.6733.6.2024 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem [...]

Decyzja nr 4/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. przebudowa sieci elektroenergetycznej, wymiana stacji transformatorowej SN/nn oraz dwóch słupów nn 0,4 kV w msc. Gacki

Decyzja Nr 4/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.06.2024 r., znak: RIRG.6733.5.2024 polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej: wymiana stacji transformatorowej SN/nn Gacki 03 oraz dwóch słupów nn 0,4 kV w [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dot. budowy garażu w msc. Sierosław

Decyzja Nr 3/24 z dnia 17.06.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu w msc. Sierosław. Plik do pobrania: [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.7.ZOW.2024 dot. przebudowa drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie

Drzycim, dnia 14.05.2024 r. RIRG.6733.7.ZOW.2024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.6.ZOW.2024 dot. budowa sieci kanalizacji

Drzycim, dnia 14.05.2024 r. RIRG.6733.6.ZOW.2024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.5.ZOW.2024 dot. przebudowa sieci elektroenergetycznej

Drzycim, dnia 14.05.2024 r. RIRG.6733.5.ZOW.2024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.4.ZOW.2024 dot. budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej

Drzycim, dnia 14.05.2024 r. RIRG.6733.4.ZOW.2024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzji ostatecznej Starosty Świeckiego

Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Świeckiego Nr 4/2023 znak BOŚ.6730.2.D.1840.2022 z dnia 24.02.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dotyczy budowy budynku garażowego

Drzycim, dnia 26.04.2024 r. RIRG.6733.3.ZOW.2024   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. [...]

Postanowienie

Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z DNIA 12 LIPCA 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO     z dnia 12 lipca 2023 r.               Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy [...]

metryczka