Wybory samorządowe 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 r.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją o tym jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej. [...]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/5724 [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z informacją Państwowej Komisji Wyborczej o  warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i [...]

Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024

Na stronach Państwowej Komisji Wyborczej -  https://wybory.gov.pl/samorzad2024/ oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.kbw.gov.pl/ zamieszczane są aktualne informacje związane z wyborami samorządowymi [...]

metryczka