Skład Rady

Skład Rady

Skład Rady Gminy Drzycim w kadencji 2024 - 2029

Ancuta Ewa - Przewodnicząca Komisji RewizyjnejBabińska Elżbieta - Przewodnicząca Rady GminyBłążejewska Magdalena - radnaDomachowski Adam - radnyKrauze Korneliusz - [...]

Skład Rady Gminy Drzycim w kadencji 2018 - 2023

Ancuta Ewa - Przewodnicząca Komisji RewizyjnejBabińska Elżbieta - Przewodnicząca Rady GminyCzerwińska Anna - radnaDembek Ryszard - radnyKrauze Korneliusz - [...]

Skład Rady Gminy Drzycim w kadencji 2014 - 2018

Krüger Jerzy - Przewodniczący Rady GminyKruczyński Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady GminyBabińska ElżbietaCzerwińska AnnaGawrych JózefJaniec ZenonKatczyńska MałgorzataKruczyńska BarbaraKrywald MarianParczyk MirosławPiotrowska [...]

SKŁAD RADY GMINY VI KADENCJI 2010-2014

1.JÓZEF GAWRYCH - Przewodniczący Rady Gminy 2. Dariusz Podlejski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy pozostali członkowie: 3. Tadeusz Adrych 4. Elżbieta Babińska 5.  Ryszard Popielas 6. Tadeusz Kaszubowski 7. Ewa Kempińska 8. [...]

Radni Gminy Drzycim w kadencji 2006 - 2010

1. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY –  ELŻBIETA BABIŃSKA 2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Jacek Gawrych  Pozostali członkowie Rady Gminy:3. Aniceta Gubańska  4. Ewa Kempińska  5.  Jerzy Krüger   6. [...]

Zmiana na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

  W dniu 29 czerwca 2004 roku  ( XIV sesja ) Rada Gminy w Drzycimiu dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w osobie radnego p. Edmunda Szymczaka. Wyboru dokonano na skutek złożonej rezygnacji  przez p. Michała [...]

Skład Rady Gminy

SKŁAD RADY GMINY     1. ANDRZEJ ŻELAZNY - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 2. MICHAŁ GWIZDAŁA 3. MIROSŁAW CHYŁŁA 4. TADEUSZ GAJEWSKI 5. JACEK GAWRYCH 6. TADEUSZ KASZUBOWSKI 7. JACEK KRUCZYŃSKI 8. WALDEMAR MOCZYŃSKI 9. [...]

metryczka