Komisje

Komisje

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i funkcje pełnione w komisjach w kadencji 2018-2023

Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia,  Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 1. Sławomir Moczyński [...]

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i funkcje pełnione w komisjach w kadencji 2014-2018

Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia,  Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1. Elżbieta Babińska     Przewodnicząca2. Marian Krywald        Z-ca Przewodniczącej3. [...]

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy VI kadencji

                                         &nbs [...]

Informacja o zmianach w składach komisji Rady Gminy

Na skutek pisemnej rezygnacji z mandatu radnego, Pan Mirosław Kohlmeyer został wykreślony ze składu następujących stałych komisji: 1/ ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony [...]

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy V kadencji

                                         &nbs [...]

Powołanie komisji doraźnej

25 stycznia 2005 roku Rada Gminy w Drzycimiu podjęła Uchwałę Nr XVII/131/2005 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania statutów sołectw i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. W skład Komisji weszli : 1. Zygmunt [...]

Komisje Rady Gminy

SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ORAZ ICH PRZEWODNICZĄCY Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 1. Tadeusz Gajewski przewodniczący Waldemar [...]

metryczka